O nas

PREVENTIVE smo strokovni svetovalci za področje higienskih standardov in varne hrane.

Odlikujejo nas več kot 20-letne izkušnje v vpeljavi in izvajanju standardov ter zakonodajnih zahtev v gostinski in trgovinski dejavnosti, preventivnem delovanju pri zagotavljanju varnosti živil, kakovosti blaga in storitev, notranjem nadzoru nad izvajanjem sistema HACCP ter organizaciji in poslovanju podjetij.

Danes se kakovost storitev ponudnikov prehrane in nastanitev vse bolj ocenjuje tudi z vidika čistoče, urejenosti in sledljivosti. Naše poslanstvo je prav to: prispevati k boljšim higienskim praksam ponudnikov ter doseči večje zadovoljstvo in zaupanje njihovih gostov.

Ves čas se zavedamo, da morajo biti predpisi in standardi v službi človeka in varovanja njegovega zdravja. Naše delovanje je preventivno in svetovalno, saj z odkrivanjem odstopanj in s priporočili za njihovo odpravo zmanjšujemo tveganja za zdravje in visoke inšpekcijske kazni.

Pri svojem delu sodelujemo z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, družbo Bureau Veritas, Umanotero in drugimi. Poleg tega nenehno sledimo aktualnim inšpekcijskim praksam, spremembam zakonodaje in standardom ter novim trendom doma in po svetu.