Paketi in cene

Izberite svoj paket preventivnih predinšpekcijskih pregledov


PREGLED HIGIENSKIH STANDARDOV PREGLED IZVAJANJA NAČEL SISTEMA HACCP
Strokovni pregled na vaši lokaciji *
Poročilo o pregledu in ugotovljenih morebitnih neskladnostih
Priporočila o izboljšavah v primeru ugotovljenih neskladnosti
Certifikat PREVENTIVE v primeru uspešno prestanega pregleda čistoče, sledljivosti in urejenosti
 • opazne označbe za namestitev na vaši lokaciji
 • elektronske značke za vaše spletno mesto in digitalno komuniciranje
 • besedilo novice za objavo na vašem spletnem mestu
 • besedilo obvestila za vaše stranke in dobavitelje
 • besedilo PR sporočila za medije
Ponovni kontrolni pregled v primeru ugotovljenih neskladnosti
* Strokovni pregled na vaši lokaciji obsega:
Pregled čistoče
 • prostori
 • osebje
 • čistilna sredstva
 • procesi
Pregled sledljivosti
 • surovine in živila
 • označevanje surovin in živil
 • ravnanje z zamrznjenimi izdelki
 • kakovost izdelkov
 • roki trajanja živil
 • evidence
 • umik in odpoklic živila
 • nadzor nad dobavitelji
Pregled urejenosti
 • okolica objekta
 • vhod
 • delovni prostori
 • prostor za prevzem surovin in živil
 • pomožni prostori (pisarne, garderobe …)
 • prostori za goste in stranke
 • prostori za blago, izločeno iz prometa
 • skladišče
 • drugo po dogovoru
Pregled izvajanja načel HACCP
 • registracija nosilca živilske dejavnosti
 • splošne higienske zahteve (DHP)
 • posebne higienske zahteve
 • izpolnjevanje načel sistema HACCP
 • materiali, ki prihajajo v stik z živili
 • drugo po dogovoru
OD
100 €
+ DDV IZRAČUN CENE
OD
200 €
+ DDV IZRAČUN CENE

DODATNA PONUDBA:

 • vzpostavitev notranjega nadzora na načelih sistema HACCP
 • izobraževanje – usposabljanje zaposlenih za področje sistema HACCP
 • interni notranji nadzor
 • reševanje reklamacij
 • komunikacija z gosti in zaposlenimi